Η ομαδα μας

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΒΕΓΟΡΙΤΙΣ

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Μπόσκος Χρήστος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΠΟΣΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Η ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΟΥΛΑΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ WINECONSULTING

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΒΑΣ- ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΒΑΣ- ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟΥ

ΑΛΙΚΗ ΓΟΥΛΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΥΔΟΞΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΜΠΟΣΚΟΣ ΘΩΜΑ - ΣΑΚΚΑ ΚΑΙΤΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η εταιρεία αποτελείται από ένα μικρό αλλά ευέλικτο σχήμα όπου κάθε στέλεχος εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο αντικείμενο εργασίας με στόχο το καλύτερο και ταχύτερο αποτέλεσμα.

Μπόσκος Χρήστος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΠΟΣΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Η ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΟΥΛΑΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ WINECONSULTING

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΒΑΣ- ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΒΑΣ- ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟΥ

ΑΛΙΚΗ ΓΟΥΛΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΥΔΟΞΙΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΜΠΟΣΚΟΣ ΘΩΜΑ - ΣΑΚΚΑ ΚΑΙΤΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ